Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2730. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 3/2017, stran 7755.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 28. 9. 2017, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 3/2017
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 1205/364, parc. št. 1205/365 k.o. 1321 – Leskovec,
– parc. št. 967/3, k.o. 1358 – Dolnji Leskovec,
– parc. št. 625/6, k.o. 1356 – Stolovnik,
– parc. št. 795/4, parc. št. 798/37, parc. št. 798/40, parc. št. 834/14, parc. št. 834/17, vse k.o. 1316 – Stara vas.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-12/2017-O507
Krško, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.