Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2722. Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje, stran 7720.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), 16. členaOdloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 47/06, 78/08, 16/10 in 6/16) ter na Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 22. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje 
I. 
V Svet Glasbene šole Grosuplje se za predstavnika ustanovitelja – Občine Ivančna Gorica imenuje
1. Janko Zadel.
II. 
Mandatna doba članov traja 4 leta od dne veljavnosti tega sklepa.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0028/2017-5
Ivančna Gorica, dne 4. oktobra 2017
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost