Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2716. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7719.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji 5. oktobra 2017 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 53/05 in 5/16) se za 3. členom doda nov člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Za obravnavo pomembnejših nalog, ki zahtevajo stalno poglobljeno in specifično proučevanje oziroma delo ter izdelavo poročil, analiz, predlogov in informacij o aktualnih problemih, ima lahko SPV stalne ali občasne delovne skupine oziroma komisije.
SPV ima Tehnično komisijo, ki jo sestavljajo po en predstavnik vzdrževalca občinskih cest, Policijske postaje Škofja Loka, občinske uprave Občine Gorenja vas - Poljane ter medobčinskega redarstva.
Delovne skupine oziroma komisije delujejo po programu in usmeritvah SPV in o svojih aktivnostih redno obveščajo SPV in župana.«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-007/2015-004
Gorenja vas, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.