Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2701. Sklep o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 810 – Ptuj, stran 7685.

  
Na podlagi 34. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US in 23/17) je Državna volilna komisija na 13. seji 17. 10. 2017 sprejela
S K L E P 
o razrešitvi in imenovanju v okrajni volilni komisiji 810 – Ptuj
V okrajni volilni komisiji 810 – Ptuj
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Suzana Lara Krause
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Radoslav Simonič, roj. 20. 12. 1952, stanujoč Zgornja Hajdina 127, 2288 Hajdina.
Št. 040-35/2014-637
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik