Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017

Kazalo

2699. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje, stran 7685.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka 14. člena, tretjega odstavka 18. člena, 20. člena in 36. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje 
1. člen 
V Pravilniku o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99) se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
Zdravstveni zavodi oziroma zasebni zdravniki zagotavljajo podatke o pravočasni prijavi nalezljivih bolezni.«.
2. člen 
16. člen se črta.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2017
Ljubljana, dne 11. oktobra 2017
EVA 2017-2711-0051
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje