Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2594. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe, stran 7276.

  
Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11) izdaja ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe 
1. člen 
V Pravilniku o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe (Uradni list RS, št. 79/08 in 101/11), se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Preizkus izvaja ministrstvo. Preizkus se izvede, če je nanj prijavljenih najmanj osem kandidatov.
(2) Ministrstvo skrbi za:
– pripravo razporeda in objavo terminov za opravljanje preizkusa, dvakrat letno,
– opravljanje administrativno-tehničnega dela,
– zagotavljanje materialnih pogojev za delo komisij,
– usklajevanje dela komisij.«
2. člen 
V prvem odstavku 8. člena se število »50« nadomesti s številom »60«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravilec lahko ponavlja preizkus v celoti največ trikrat.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-77/2017
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
EVA 2017-2711-0053
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje