Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2587. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje, stran 7262.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 25. redni seji dne 4. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 87/13, 79/16) se v prvi alineji drugega odstavka 5. člena besedilo: »drugi teden izmenično z mešano embalažo« nadomesti z besedilom: »tretji teden«.
2. člen 
V drugi alineji drugega odstavka 5. člena se izbriše besedna zveza: »izmenično z mešanimi komunalnimi odpadki« in se besedna zveza: »vsak drugi teden« premakne na konec povedi.
3. člen 
(objava in veljavnost odloka) 
Poskusno obdobje odvoza mešanih komunalnih odpadkov vsake tri tedne traja do uveljavitve predmetnega odloka.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati s 1. 1. 2018.
Št. 354-147/2016-3
Trebnje, dne 5. oktobra 2017
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.