Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2578. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7239.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – upb s spremembami) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 30. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na nepremičnini s parc. št. 1615/4 k. o. 2316 Vrtojba, ker v naravi ne služi več kot javno dobro.
2. 
Lastninska pravica na parceli iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Šempeter - Vrtojba.
3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-16/2017-10
Šempeter pri Gorici, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.