Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2572. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci, stran 7236.

  
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2., 4. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 23. redni seji dne 3. oktobra 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcih Občine Šalovci
1. člen
Ekonomska cena vzgojno-varstvenega programa na območju Občine Šalovci znaša mesečno na otroka:
– v vrtcu Šalovci 422,33 EUR, od tega Občina Šalovci sofinancira 72,33 EUR na otroka iz Občine Šalovci
– v vrtcu Domanjševci 350,00 EUR.
2. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o višini cene programov v otroških vrtcih v Občini Šalovci (Uradni list RS, št. 14/17).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 602-5/2017-2
Šalovci, dne 3. oktobra 2017
Župan 
Občine Šalovci 
Iztok Fartek l.r.