Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2553. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7188.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Na nepremičnini parcelne št:
– 3762/1 k. o. 1642-Travnik,
se ukine vknjižena lastninska pravica javno dobro in postane last Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, matična št. 5883806.
II. 
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Loški Potok in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0029/2017
Loški Potok, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.