Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7181.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
1. 
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1403/15 k.o. 2418 Kobdilj, v izmeri 26 m2, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo grajenega javnega dobra v lasti Občine Komen, ne služi več vpisanemu namenu, zato se status grajenega javnega dobra ukine.
2. 
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o grajenem javnem dobru. Z izbrisom zaznambe grajenega javnega dobra postane parcela št. 1403/15 k.o. 2418 Kobdilj, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Št. 032-10/2017-9
Komen, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.