Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2544. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7181.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ugotavlja se, da nepremičnini s parc. št. 3509/9, v izmeri 24 m2 in s parc. št. 3509/10, v izmeri 35 m2, obe k.o. 2412 Komen, v zemljiški knjigi vpisani z zaznambo javnega dobra v lasti Občine Komen, ne služita več vpisanemu namenu, zato se status javnega dobra ukine.
2. 
Navedeni nepremičnini izgubita status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postaneta parceli št. 3509/9 in 3509/10 obe k.o. 2412 Komen, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2017-8
Komen, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.