Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2543. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7180.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
1. 
Na nepremičninah:
šifra k.o.
naziv k.o.
parcelna številka
površina [m2]
opis
2408
BRESTOVICA
2921/2
10
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2946/2
116
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2952/2
4
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2876/2
68
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2873/2
3
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2877/2
57
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2915/2
9
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2912/2
2
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2914/2
22
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2916/2
2
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2918/2
52
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2937/2
22
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2928/2
4
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2933/2
9
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2938/2
18
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2940/2
10
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2951/2
23
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2958/2
30
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2964/4
32
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2408
BRESTOVICA
2965/2
23
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2425
GORJANSKO
2777/2
12
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2425
GORJANSKO
2780/2
6
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2425
GORJANSKO
2781/2
4
R3 616/1056 Gorjansko – Klariči
2415
KOBJEGLAVA
2718/10
8
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
1768/7
5
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2695/116
4
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2717/4
19
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2717/5
7
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2718/8
24
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2719/6
6
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2720/4
10
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2721/2
19
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2722/4
13
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2739/2
16
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2741/4
26
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2415
KOBJEGLAVA
2741/6
13
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3506/41
4
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3504/25
6
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3512/6
31
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3512/7
14
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3523/2
11
R3 618/6805 Komen – Krajna vas
2412
KOMEN
3511/1
16
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3506/43
8
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3506/45
25
R3 614/1049 Komen – Štanjel
2412
KOMEN
3545/36
72
R3 614/1048 Opatje selo – Komen
2412
KOMEN
3545/31
96
R3 614/1049 Komen – Štanjel
vpisanih v zemljiški knjigi z zaznambo javnega dobra v lasti Občine Komen, se status javnega dobra lokalnega pomena ukine.
2. 
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa, po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru lokalnega pomena. Z izbrisom zaznambe javnega dobra postanejo parcele navedene v 1. točki tega sklepa, last Občine Komen.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2017
Komen, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.