Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica, stran 7165.

  
Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) je Občinski svet Občine Cerknica na 18. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica (Uradni list RS, št. 45/10, 80/12, 58/13, 1/17) se v poglavju prehodne in končne določbe 54.a člen spremeni, tako, da se glasi:
»Vsa določila tega odloka veljajo za celotno območje Občine Cerknica, razen za tri območja, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka. Na tem območju se daljinsko ogrevanje lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost oskrbe končnih odjemalcev v skladu z veljavno zakonodajo.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2016
Cerknica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.