Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2528. Pravilnik o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, stran 7120.

  
Na podlagi tretjega odstavka 4. člena Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (Uradni list RS, št. 34/17) izdaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K 
o kriterijih za določitev višine dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa 
1. člen 
Ta pravilnik določa kriterije za določitev odstotka razlike med starostno ali invalidsko pokojnino, ki jo prejema upravičenec in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih (v nadaljnjem besedilu: odstotek razlike) kot dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.
2. člen 
(1) Kriteriji za določitev odstotka razlike kot dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa so:
– dodatek v višini 100 odstotkov razlike se določi vrhunskemu športniku, ki je dobitnik zlate medalje na olimpijskih ali paraolimpijskih igrah, olimpijadi gluhih, šahovski olimpijadi ali na svetovnih prvenstvih v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog v članski konkurenci,
– dodatek v višini 90 odstotkov razlike se določi vrhunskemu športniku, ki je dobitnik več kot ene medalje s tekmovanj, določenih v prejšnji alineji, od katerih je najvišja srebrna,
– dodatek v višini 85 odstotkov razlike se določi vrhunskemu športniku, ki je dobitnik srebrne medalje s tekmovanj, določenih v prvi alineji tega odstavka,
– dodatek v višini 85 odstotkov razlike se določi športniku, ki je dobitnik Bloudkove nagrade za vrhunski mednarodni športni dosežek ali Bloudkove nagrade za življenjsko delo,
– dodatek v višini 75 odstotkov razlike se določi vrhunskemu športniku, ki je dobitnik več kot ene bronaste medalje s tekmovanj, določenih v prvi alineji tega odstavka,
– dodatek v višini 70 odstotkov razlike se določi vrhunskemu športniku, ki je dobitnik bronaste medalje s tekmovanj, določenih v prvi alineji tega odstavka.
(2) Če posameznik izpolnjuje več kriterijev iz prejšnjega odstavka, se upošteva tisti, ki je zanj ugodnejši.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati Merila za oblikovanje predlogov za priznanje izjemne pokojnine na področju športa št. 193/2002 z dne 25. septembra 2002.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 19. oktobra 2017.
Št. 0070-64/2017
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
EVA 2017-3330-0058
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport