Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2511. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, stran 7049.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 6. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 27. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrdi Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarskih javnih služb obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., z datumom izdelave junij 2017.
II. 
Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (brez DDV):
– cena storitve
0,0706 EUR/kg
– cena javne infrastrukture
0,0162 EUR/kg
III. 
Potrdijo se naslednje cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (brez DDV):
– cena storitve
0,0466 EUR/kg
– cena javne infrastrukture
0,0503 EUR/kg
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 032-0019/2017-5/4(121)
Slovenske Konjice, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Miran Gorinšek l.r.