Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2509. Sklep o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice Občinskeg sveta Občine Jesenice, stran 7048.

  
Občinski svet Občine Jesenice je na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in spr.) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) na 22. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
Občinski svet Občine Jesenice je na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice sprejel sklep št. 522, s katerim je ugotovil, da je občinski svetnici Ireni Micco predčasno prenehal mandat z dnem 22. 5. 2017.
2. člen 
Občinski svet Občine Jesenice potrjuje mandat nadomestni članici Občinskega sveta Občine Jesenice za preostanek mandatne dobe Edini Džamastagić, roj. 10. 3. 1969, stanujoči Cesta Toneta Tomšiča 19, Jesenice.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Jesenice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-8/2017
Jesenice, dne 21. septembra 2017
 
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.