Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2508. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2, stran 7047.

  
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 UPB in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 in 14/15) in 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 22. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 
1. člen 
3. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 (Uradni list RS, št. 90/11 in spremembe – v nadaljevanju Odlok) se spremeni tako, da se:
– v prvi alineji drugega odstavka doda besedilo:
»in dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič, Hrušica 55 a, Hrušica.«;
– v četrti alineji drugega odstavka doda besedilo:
»in dislocirani oddelek Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava.«
– črta, peta in šesta alineja.
2. člen 
Besedilo 4. člena Odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Glavna dejavnost vrtca, kot javne službe, je po standardni klasifikaciji dejavnosti:
P 85.100 Predšolska vzgoja
Zavod lahko poleg glavne dejavnosti opravlja druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje glavno dejavnost, in so vodene v standardni klasifikaciji dejavnosti pod šiframi:
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
G 47.890 Trgovina na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
J 58.110 Izdaja knjig
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja, z ustrezno spremembo ustanovitvenega akta.«
3. člen 
7. člen Odloka se spremeni tako, da se
– črta zadnji stavek tretje alineje prvega odstavka, in sicer »V svetu zavoda morajo biti enakomerno zastopani predstavniki delavcev in staršev vseh organizacijskih enot.«
– spremeni drugi stavek četrtega odstavka tako, da se glasi: »Kandidate lahko predlaga najmanj 10% delavcev zavoda ali reprezentativni sindikat vrtca.«
4. člen 
Peta alineja prvega odstavka 9. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– otrok predstavnika staršev ni več vključen v vrtec«.«
5. člen 
Vsi ostali členi Odloka ostanejo nespremenjeni.
6. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017
Jesenice, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti