Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2499. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na domu«, stran 7038.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
S K L E P E 
1. 
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi izdaja soglasje k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve »pomoč na domu«, ki znaša 16,03 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški neposredne socialne oskrbe v višini 14,20 EUR na efektivno uro, stroški za strokovno pripravo v višini 0,90 EUR na efektivno uro ter stroški za vodenje in koordiniranje v višini 0,93 EUR na efektivno uro.
2. 
Uporabnik plača storitev »pomoč na domu« v višini 4,37 EUR na efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve v višini 11,66 EUR prizna Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo, in sicer v višini 10,10 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve.
3. 
Cena storitve opravljene v nedeljo znaša 22,24 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 16,08 EUR, in sicer: 14,52 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene v nedeljo plačal v višini 6,16 EUR.
4. 
Cena storitve opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 24,00 EUR na efektivno uro in bo iz občinskega proračuna subvencionirana v višini 17,33 EUR, in sicer: 15,77 EUR za stroške neposredne socialne oskrbe, v višini 0,90 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,66 EUR za vodenje in koordiniranje na efektivno uro storitve. Uporabnik pa bo za efektivno uro storitve opravljene na dan državnega praznika in prostega dne plačal storitev v višini 6,67 EUR.
5. 
Neposredno izvajanje storitve »pomoč na domu« upravičenca obsega 110 efektivnih ur v povprečju na socialno oskrbovalko.
6. 
Občinski svet soglaša, da se razlika stroškov plač za zaposlene na neposredni socialni oskrbi za mesec junij, avgust in september 2017 pokrije iz sredstev občinskega proračuna 2017.
7. 
Občinski svet soglaša, da se Pogodba o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu«, sklenjena med Občino Zagorje ob Savi in izvajalcem storitve Domom Polde Eberl – Jamski, podaljša za obdobje petih let oziroma do konca leta 2022.
8. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen pod številko 122-6/2017-1 in Sklep o izdaji soglasja k podaljšanju pogodbe o izvajanju javne službe socialno varstvene storitve »pomoč na domu« z izvajalcem storitve Domom Polde Eberl – Jamski, pod št. 122-23/2014.
Št. 122-22/2017
Zagorje ob Savi, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.