Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2494. Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 24. 9. 2017, stran 7028.

  
Posebna Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 – skl. US, 70/95, 51/02, 11/03 – skl. US, 73/03 – odl. US, 54/04 – ZDoh-1, 72/05, 72/05 – ZLS-M, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 121/05, 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/06 – odl. US, 46/07 – odl. US, 54/07 – odl. US, 60/07, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in prvega odstavka 56. člena Zakona o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ, Uradni list RS, št. 44/92, 13/93, 60/95, 14/96 – odl. US, 67/97 – odl. US, 66/00 – UZ80, 70/00 – ZPolS-A, 11/03 – skl. US, 11/03 – odl. US, 73/03 – odl. US, 78/06, 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17)
P O R O Č I L O 
o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti, dne 24. 9. 2017 
A. 
Splošne ugotovitve:
1. V posebni volilni imenik na območju občine je vpisanih 216 volivcev.
2. S potrdilom je glasovalo 8 volivcev.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 224.
B. 
Za člana Občinskega sveta Občine Tišina pripadnika romske skupnosti je glasovalo:
1. po volilnem imeniku 169 volivcev
2. po pošti 0 volivcev
3. po pomoti 0 volivcev
SKUPAJ 169 volivcev
Neveljavnih glasovnic je bilo 3.
Kandidat je prejel naslednje število glasov:
– Rudolf Horvat:
96 glasov
– Elvis Resnik:
70 glasov
Posebna občinska volilna komisija je v skladu z 11. členom ZLV ugotovila, da je za člana Občinskega sveta Občine Tišina – pripadnika romske skupnosti izvoljen:
1. Rudolf Horvat, roj. 8. 4. 1971, Vanča vas 67/b.
Posebna občinska volilna komisija v postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora.
Posebna občinska volilna komisija pri glasovanju na voliščih oziroma pri delu volilnih odborov ni ugotovila nobene nepravilnosti.
Št. 041-0001/2017-32
Tišina, dne 24. septembra 2017
Člani in namestniki 
Andreja Šiftar l.r.
Zlatko Hahn l.r.
Simon Baranja l.r.
Franc Rogač l.r.
Doroteja Žeks 
Simona Žökš l.r.
Predsednik POVK 
Jure Novak l.r.