Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2493. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina, stran 7028.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10), 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in Sklepa Občinskega sveta Občine Tišina o pooblastilu županu Občine Tišina za sprejem sklepov o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec št. 007-0029/2014-1, z dne 2. 7. 2014 je župan Občine Tišina dne 19. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina 
1. člen 
Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke (od 1 do 2 let) vključenih največ 14 otrok in v starostno homogene oddelke (od 2 do 3 let) je lahko vključenih največ 14 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke (od 4 do 5 let) največ 17 otrok, v starostno kombinirane oddelke največ 19 otrok, v starostno heterogene oddelke (od 4 do 6 let) največ 20 otrok in v starostno homogene oddelke (od 5 do 6 let) največ 22 otrok.
2. člen 
Normativ glede števila otrok v oddelku prvega starostnega obdobja, in sicer v starostno homogenem oddelku (od 1 do 2 let) je 12 otrok. Lokalna skupnost lahko glede na razmere in položaj predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da se najvišje število otrok v oddelku, poveča največ za dva otroka.
3. člen 
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 14/17).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 602-0007/2017-4
Tišina, dne 19. septembra 2017
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat l.r.