Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2480. Cenik o oblikovanju cene storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh v Mestni občini Murska Sobota, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev, stran 7019.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0090/2017-3 z dne 12. september 2017 javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja
C E N I K 
o oblikovanju cene storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh v Mestni občini Murska Sobota, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev 
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o.
2. člen 
Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh se uporabnikom gospodinjstev od 1. oktobra 2017 subvencionira v višini 100 % iz proračuna Mestne občine Murska Sobota.
3. člen 
Ta cenik začne veljati z dnem sprejetja, objavi se na spletnih straneh družbe in v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. oktobra 2017.
Št. C0-010/2017-AP
Murska Sobota, dne 21. septembra 2017
Direktor 
Štefan Cigan l.r.