Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2479. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč, stran 7018.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč je Občinski svet Občine Mirna Peč na 18. redni seji dne 21. 9. 2017, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev, sprejel
S K L E P 
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč 
I. 
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom v Občini Mirna Peč:
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Oskrba s pitno vodo
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
9,5372
10,4433
15,6945
17,1855
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
28,6117
31,3299
47,0834
51,5563
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
95,3725
104,4329
156,9447
171,8544
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
143,0587
156,6493
235,4170
257,7816
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
476,8623
522,1643
784,7233
859,2720
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
953,7247
1.044,3285
1.569,4467
1.718,5441
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
1.907,4493
2.088,6570
3.138,8934
3.437,0883
Vodarina v m3
0,7085
0,7758
0,7085
0,7758
Občina subvencionira ceno omrežnine za 34,75 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Mirna Peč:
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Odvajanje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
5,9313
6,4948
9,8370
10,7715
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
17,7939
19,4843
29,5110
32,3145
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
59,3129
64,9477
98,3699
107,7150
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
88,9694
97,4215
147,5549
161,5726
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
296,5647
324,7383
491,8495
538,5752
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
593,1293
649,4766
983,6991
1.077,1505
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
1.186,2587
1.298,9532
1.967,3981
2.154,3009
Stroški izvajanja storitve v m3
0,2191
0,2399
0,4036
0,4419
Občina subvencionira ceno omrežnine za 37,97 % in ceno izvajanja storitve za 45,71 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Mirna Peč:
Gospodinjstva in uporabniki 
z nepridobitno dejavnostjo
Uporabniki 
s pridobitno dejavnostjo
Čiščenje odpadnih voda
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Cena v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Omrežnina na mesec
Omrežnina priključka DN 20 faktor 1
1,8258
1,9993
2,7845
3,0490
Omrežnina priključka DN 25 faktor 3
5,4775
5,9978
8,3534
9,1470
Omrežnina priključka DN 40 faktor 10
18,2583
19,9928
27,8448
30,4901
Omrežnina priključka DN 50 faktor 15
27,3874
29,9892
41,7672
45,7351
Omrežnina priključka DN 80 faktor 50
91,2913
99,9640
139,2241
152,4504
Omrežnina priključka DN 100 faktor 100
182,5827
199,9280
278,4483
304,9009
Omrežnina priključka DN 150 faktor 200
365,1653
399,8560
556,8966
609,8018
Stroški izvajanja storitve v m3
0,5807
0,6359
1,6461
1,8025
Občina subvencionira ceno omrežnine za 32,45 % in ceno izvajanja storitve za 64,72 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč za vse uporabnike:
Zbiranje in odvoz komunalnih 
in bioloških odpadkov
Cena 
v EUR
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0050
0,0055
Stroški izvajanja storitve na kg
0,0867
0,0949
Skupaj za kg
0,0917
0,1004
Št. 354-25/2017-01
Mirna Peč, dne 22. septembra 2017
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.