Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2476. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč, stran 7011.

  
Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 18. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč 
1. člen 
4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 41/16 z dne 10. 6. 2016, v nadaljnjem besedilu Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Mirna Peč in ceste med naselji v Občini Mirna Peč in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
289120
289121
C R1 216
Dvor–Reber–Prečna
C 291030
2.204
12.527 Žužemberk
2
289120
289122
C 291030
Pri Partizanki
C 295030
750
3
291000
291001
C 425010
Globodol
C 289120
6.355
1.644 Žužemberk
4
291010
291011
C 425040
Mirna Peč
C R3 651
480
5
291010
291012
C R3 651
Postaja–Marof
C R3 651
944
6
291010
291013
C R3 651
Dolenja vas–Poljane
C 425610
2.508
7
291020
291021
C 291030
Golobinjek–790650
C 790650
2.789
8
291030
291031
C R3 651
Mirna Peč–Malenska vas
C 291020
538
9
291030
291032
C 291020
Malenska vas–291040
C 291040
1.340
10
291030
291033
C 291040
Vrhovo pri Mirni Peči
C 289120
2.347
11
291040
291041
C R3 651
Jablan–291030
C 291030
1.749
12
291050
291051
C R3 651
Veliki Kal
C 291060
2.187
13
291050
291052
C 291060
Mali Kal–D. Karteljevo
C 295000
1.653
1.058 Novo mesto
14
291050
291053
C 291050
Selo pri Zagorici
C R2 448
322
15
291060
291061
C R3 651
Mirna Peč
C 291010
1.084
16
291060
291062
C 291010
Mirna Peč–Veliki Kal
C 291050
1.580
17
291070
291071
C R2 448
Hmeljčič–Knežija
C 295000
3.143
214 Novo mesto
18
295000
295003
C 291070
Knežija
C 425610
576
870 Novo m., 1.591 Mok. Tre.
19
425010
425012
C R3 650
Dobrnič–Art. v.–Jordan.
C 425630
631
5.856 Trebnje
20
425010
425013
C 425630
Jordankal–Biška vas
C 291000
2.154
21
425010
425014
C 291000
Ivanja vas
C 425040
1.740
22
425040
425043
C 425040
Ponikve–Mirna Peč
C R3 651
4.412
2.443 Trebnje
23
425610
425611
C R3 651
D. Nemška vas–Poljane
C 291010
514
4.037 Trebnje
24
425610
425613
C 291010
Poljane–Ornuška vas
C 425500
847
4.025 Mokronog Trebelno
25
425630
425631
C R3 651
D. Ponikve–Dečja v.–Jor.
C 425010
408
2.572 Trebnje
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Mirna Peč znaša 43.255 m (43,255 km).«
2. člen 
6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 41/16 z dne 10. 6. 2016, v nadaljnjem besedilu Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Mirna Peč in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Opis
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
1
789000
789001
C 291010
Poljane–Studenci
Z HŠ 17
905
555 Trebnje
2
790040
790041
C 291000
Obloge–Lovska koča
Z koča
156
3
790080
790081
C 291000
Vinč 16
Z HŠ 16B
448
4
790090
790091
C 291000
Gor. Globodol 23
Z HŠ 23
305
5
790100
790101
C 291000
Dol. Globodol 13
Z HŠ 13
180
6
790120
790121
C 291000
Globodol 18
Z N.H.
314
7
790120
790122
C 790680
Golobinjek 439
Z p554/4
335
8
790220
790221
C R3 651
Zupančič
Z HŠ 53
660
9
790230
790231
C R3 651
Na Hribu
C 790240
310
10
790230
790232
C 790240
Vrhpeč 2
Z HŠ 2
677
11
790240
790241
C 790230
Zijalo–Bukovec
Z HŠ 4
602
12
790260
790261
C R3 651
Zijalo 14
Z HŠ 14
1.397
13
790270
790271
C R3 651
Biška vas 27
Z HŠ 27
114
14
790280
790281
C R3 651
Gradišče
C 790290
494
15
790280
790282
C 790290
Sitar
C R3 651
581
16
790290
790291
C 790280
Gradišče 24
Z HŠ 24
84
17
790300
790301
C R3 651
V Rupah
C 790310
179
18
790300
790302
C 790310
Na Ilovčah
C 790320
298
19
790300
790303
C 790320
Biška vas 30
Z HŠ 30
160
20
790310
790311
C 790300
V Žlebu
C R3 651
246
21
790310
790312
O 790311
Biška vas–R3 651
C R3 651
81
22
790320
790321
C 790300
Kostanovje
Z HŠ 36
91
23
790330
790331
C R3 651
Črvan
Z HŠ 6
424
24
790340
790341
C 790350
Prisojna pot 12
Z HŠ 12
126
25
790350
790351
C 291010
Prisojna pot 13
Z HŠ 13
140
26
790360
790361
C R3 651
Lapornice 38
Z HŠ 38
89
27
790370
790371
C 425010
Mirna Peč 22
Z HŠ 22
218
28
790380
790381
C 291070
Dolge njive–790390
C 790390
99
29
790380
790382
C 790390
Šentjurij na Dolenjskem
C 790400
70
30
790380
790383
C 790400
Podojnice
O 790384
609
31
790380
790384
O 790383
Čemše
C 790410
327
32
790380
790385
C 790410
Grivec–Reber–425610
C 291010
1.694
33
790380
790387
O 790382
Šentjurij–cerkev
Z cerkev
55
34
790390
790391
C 790380
Šentjurij na D.–M. gora
C 790450
936
35
790400
790401
C 790380
Šentjurij na Dol. 19a
Z HŠ 19a
617
36
790410
790411
C 790380
Plešivica I
Z HŠ 35
684
37
790410
790412
O 790411
Plešivica II
Zp1411/2
108
38
790420
790421
C 425610
Drsljivec
Z HŠ 13
1.224
39
790430
790431
C 790390
Dolge njive 99
Z HŠ 99
374
40
790430
790432
C 291070
Dolge njive 40
Z HŠ 40
338
41
790430
790433
C 291070
R2 448–Hmeljčič
C R2 448
597
42
790450
790451
C 291070
Hmeljčič–791510
C 791510
96
43
790450
790452
C 791510
Mala gora–790390
C 790390
607
44
790450
790453
C 790390
Šentjurska gora
C 791530
334
45
790450
790454
C 791530
Brekovnica
C 791540
306
46
790450
790455
C 790540
Hmeljčanska g.–Globoč.
C 295000
833
47
790450
790457
O 790452
Mala gora
Z N.H.
54
48
790480
790481
C 790420
Reber–790420
C 790420
774
49
790490
790491
C 790420
Janklovc–790480
C 790480
132
50
790500
790501
C 425610
Škucan
Z HŠ 11
213
51
790510
790511
C 789000
Poljane pri Mirni Peči
Z parkir
110
52
790520
790521
C 291010
Laze 47
Z HŠ 47
1.219
53
790520
790522
O 790521
Bukovica 72
Z HŠ 72
529
54
790530
790531
C 291010
Racman
Z HŠ 14
538
55
790540
790541
C R3 651
Jelše–Okroglica
C 790520
1.764
56
790550
790551
C 291010
Plavt 72
Z HŠ 72
773
57
790550
790552
O 790551
Postaja 58
Z HŠ 58
39
58
790550
790553
O 790551
Postaja 50
Z HŠ 50
56
59
790550
790554
O 790551
Postaja 44
Z HŠ 44
72
60
790550
790555
C 291010
Postaja 23
Z HŠ 21
53
61
790550
790556
C 291910
Industrijska cesta
Z p.3572
385
62
790550
790557
O 790556
Borovje
Z p.3470
263
63
790550
790558
O 790556
Brezence
Z p.3543
357
64
790560
790561
C 291060
Marof 7
C 291010
109
65
790570
790571
C 790580
Marof 27
Z HŠ 27
101
66
790580
790581
C 291060
Marof 17
Z HŠ 17
146
67
790590
790591
C 291010
Dolenja vas 23
Z HŠ 23
222
68
790590
790592
C 291010
Dolenja vas 16
Z HŠ 16
46
69
790590
790593
C 790590
Dolenja vas 3
Z HŠ 3
190
70
790600
790601
C 790630
Gorenji Podboršt 8
Z HŠ 8
95
71
790620
790621
C 291030
V Dolu
C 790610
342
72
790620
790622
C 790610
Dolenji Podboršt 8
Z HŠ 8
455
73
790630
790631
C 291020
G. Podboršt 5
Z HŠ 5
320
74
790630
790632
C R3 651
M. Peč 33–G. Podboršt 4
Z HŠ 4
799
75
790640
790641
C 291020
Golobinjek
C 790650
394
76
790640
790642
C 790650
Golobinjek 24
Z HŠ 24
299
77
790640
790643
C 790640
Golobinjek 237
C 291020
113
78
790650
790651
C 790640
Golobinjek–291020
C 291020
553
79
790660
790661
C 790650
Regin–790680
C 790680
593
80
790680
790681
C 291020
Globodol–Golobinjek
Z HŠ 13
2.370
81
790690
790691
C 790680
Golobinjek–povezava
C 790680
200
82
790700
790701
C 790680
Golobinjek 397
Z NH
193
83
790700
790702
C 790680
Bužga
Z HŠ 15
431
84
790710
790711
C 790120
Sukovič
Z odc.12
148
85
790710
790712
C 790720
Subčov
Z odc.11
285
86
790710
790713
C 791120
Potrebinski
Z HŠ 31
1.262
87
790720
790721
C 790710
Meglič–Bajc
C 790710
1.560
88
790720
790722
C 790720
Grč Vrh 10
Z HŠ 10
310
89
790730
790731
C 790710
Dol. Golobinjek 1
Z HŠ 1
277
90
790740
790741
C 790680
Dol. Golobinjek
Z N.H.
395
91
790750
790751
C 425040
Trg 8
C R3 651
186
92
790750
790752
C R3 651
Češence
C 291010
910
93
790760
790761
C 790750
Češence 42
Z HŠ 42
158
94
790770
790771
C 291050
Veliki Kal 6
Z HŠ 6
400
95
790780
790781
C 291040
Škrjanče–Strmače
C R3 651
918
96
790790
790791
C 291030
Podonca
C 790800
416
97
790790
790792
C 790800
Gorenje Vrhovo 16
Z HŠ 16
578
98
790790
790793
C 790790
Goriška vas 3b
C 291030
105
99
790800
790801
C 790790
Gorička vas 16
Z HŠ 16
159
100
790810
790811
C 291030
Dolenje Vrhovo
Z HŠ 12
106
101
790820
790821
C R3 651
Dule
C 790830
788
102
790820
790822
C 790830
Mali vrh
C 790830
234
103
790820
790823
C 790830
Malenska vas–790840
C 790840
453
104
790820
790824
C R3 651
Cesta–nove hiše
Z HŠ 17
241
105
790820
790825
C 790820
Šranga 30
Z HŠ 30
147
106
790830
790831
C 790820
Mali vrh–povezava
C 790820
257
107
790840
790841
C 291030
Malenska vas–790820
C 790820
62
108
790840
790842
C 790820
Škrjanče
C R3 651
553
109
790850
790851
C 291040
Jablan–291040
C 291040
201
110
790860
790861
C 291040
Pod cerkvijo
Z HŠ 28
92
111
790870
790871
C 291040
Jablan 38
Z HŠ 38
161
112
790880
790881
C 291030
Mirnop. t.–Podborški t.
C 790620
368
113
790890
790891
C 790860
Jablan 42
Z HŠ 42
200
114
790900
790901
C 291050
Rogovila 7
Z HŠ 7
185
115
790900
790902
C R3 651
Rogovila–Mrliška vežica
Z parkir
285
116
791120
791121
C 291020
Golobinjek–Goriška vas
C 790790
1.355
117
791510
791511
C 790450
Hmeljčič 7a
Z HŠ 7a
186
118
791510
791512
C 291070
Hmeljčič–Sv. Marija
Z cerkev
116
119
791520
791521
C 790450
Šentjurska gora 87
Z HŠ 87
213
120
791530
791531
C 790450
Hmeljčič 27
Z HŠ 27
151
121
791540
791541
C 291070
Cojzov grad
C 791560
150
122
791540
791542
C 791560
Hmeljčanska gora
C 790450
706
123
791550
791551
C 791570
Hribe 148
Z HŠ 148
70
124
791560
791561
C 791540
Globoška gora 170
Z HŠ 170
293
125
791570
791571
C 295000
Šumeje
C 791550
327
126
791570
791572
C 791550
Globočdol
C 291070
467
127
791570
791573
C 295000
Omahnov hrib
C 295000
241
128
791580
791581
C 291070
Hmeljčič–791590
C 791590
1.044
129
791580
791582
C 791590
Zagorica
C 291050
222
130
791590
791591
C 791580
Grič
C 291070
891
131
791600
791601
C 791580
Selo pri Zagorici 7
Z HŠ 7
279
132
791610
791611
C 291050
Orkljevec 7
Z HŠ 7
223
133
791620
791621
C 291050
Dobje 11
Z HŠ 11
1.240
134
792850
792851
C 292000
Viher–povezava
C 292000
279
135
792880
792881
C 789000
Poljane pri M. P.–789000
C 789000
178
136
798450
798451
C 425010
Rožna ulica 24
Z HŠ 24
193
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Mirna Peč znaša 56.048 m (56,048 km).«
3. člen 
7. člen Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč (Uradni list RS, št. 41/16 z dne 10. 6. 2016, v nadaljnjem besedilu Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Mirna Peč znaša 99.634 m (99,634 km).«
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-148 (507), z dne 29. 8. 2017.
5. člen 
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 371-17/2017-04
Mirna Peč, dne 22. septembra 2017
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.