Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2468. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, stran 6986.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 27. seji 25. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03, 17/05 in 64/16) se v 6.a členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje dejavnosti zavoda se organizirajo notranje organizacijske enote, ki jih določa statut zavoda, in notranja organizacijska enota Zavetišče za zapuščene živali (v nadaljnjem besedilu: zavetišče).«.
2. člen 
V prvem odstavku 6.c člena se v drugi alineji besedilo »Veterinarske uprave Republike Slovenije,« nadomesti z besedilom »uprave Republike Slovenije, pristojne za veterinarstvo,« in v tretji alineji črta beseda »delavcev«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-55/2016-10
Ljubljana, dne 25. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.