Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2458. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje, stran 6977.

  
Na podlagi 27., 32. in tretjega odstavka 110. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12), 41. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 75. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) in Odloka o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Brežice (Uradni list RS, št. 15/96, 80/02 in 56/10) Občinska volilna komisija Občine Brežice
R A Z P I S U J E 
nadomestne volitve članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje 
1. 
Občinska volilna komisija razpisuje nadomestne volitve treh (3) članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje. Nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti se izvedejo v nedeljo, 3. decembra 2017.
2. 
Za dan razpisa nadomestnih volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 2. oktober 2017.
3. 
Na nadomestnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje se voli tri (3) člane v eni volilni enoti, ki obsega območje cele krajevne skupnosti.
4. 
Za izvedbo volitev v Svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje skrbi Občinska volilna komisija.
5. 
Kandidature se vložijo pri Občinski volilni komisiji najkasneje v sredo, 8. novembra 2017 do 19. ure.
6. 
Mandatna doba članov sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje, izvoljenih na nadomestnih volitvah, dne 3. decembra 2017, bo trajala do prve seje novoizvoljenega Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje na rednih lokalnih volitvah v letu 2018.
Št. 041-1/2017
Brežice, dne 25. septembra 2017
Ajda Štrucl l.r.
Namestnica 
predsednika komisije