Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2446. Odločba o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«, stran 6964.

  
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi 12. člena v povezavi s 17. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga« 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja soglasje k Aktu o spremembi Akta o ustanovitvi ustanove »Ustanova Rdeča žoga«, ki sta ga ustanovitelja ustanove: GSA, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki ga zastopa Jože Pečečnik, direktor družbe in Klub slovenskih podjetnikov-GIZ, Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki ga zastopa Jože Pečečnik, direktor družbe, pridruženi soustanovitelj te ustanove, sestavila pri notarju Jožetu Rožmanu, Kolodvorska ulica 9a, Domžale, v notarski listini opr. št. SV-516/2014 z dne 5. septembra 2014 in popravek notarske listine z dne 22. septembra 2014, s katerim se spremenijo med drugim naslednje vsebine ustanovitvenega akta:
– namen ustanove se razširi še na: finančno pomoč fizičnim in pravnim osebam, ki so bile prizadete ob naravnih ter drugih nesrečah ter ljudem v socialnih stiskah, tako da se namen ustanove v celoti nanaša na:
»Štipendiranje mladih športnikov, finančna pomoč športnim invalidom, pomoč pri zdravljenju in rehabilitaciji športnikov pri odpravljanju posledic športnih poškodb, finančna pomoč revnim družinam ter vključitev posameznikov v delovni proces, za katerega prejmejo plačilo in pomoč športnim klubom oziroma garancijskemu skladu za igralce, finančno pomoč fizičnim in pravnim osebam, ki so bile prizadete ob naravnih ter drugih nesrečah ter ljudem v socialnih stiskah.«.
– vrednost ustanovitvenega premoženja v znesku 10.000 EUR, ki ga zagotovi pridruženi soustanovitelj Klub slovenskih podjetnikov-GIZ, Dunajska cesta 119, Ljubljana, se poveča tako, da njegova skupna vrednost znaša 20.000 EUR.
Št. 0070-77/2014/2
Ljubljana, dne 22. junija 2017
EVA 2014-3330-0060
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport