Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2445. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina, stran 6964.

  
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izdaja na vlogo podjetja Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan s.p., Vosek 6e, 2231 Pernica, v zadevi imenovanja pooblaščene organizacije za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina, na podlagi 49. člena Zakona o vinu (Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR in 111/13) in 2. člena Pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 32/00, 99/01 in 105/06 – ZVin) naslednjo
O D L O Č B O 
o imenovanju pooblaščene organizacije za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina 
1. Fabijan lab, laboratorijske storitve, Zvonko Fabijan s.p., Vosek 6e, 2231 Pernica, se imenuje za pooblaščeno organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina.
2. Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
3. Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Z dnem izdaje te odločbe preneha veljati odločba št. 321-03-123/01-4/5 z dne 20. 11. 2001, s katero je bilo podjetje Brglez Andreja s.p., enološko svetovanje Analiza, Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, imenovano za pooblaščeno organizacijo za oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja, mošta in vina.
Št. 33202-4/2017/2
Ljubljana, dne 3. julija 2017
EVA 2017-2330-0071
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo 

AAA Zlata odličnost