Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2442. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, stran 6961.

  
Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a) in 1. alinee prvega odstavka 22. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2) izdajam
U K A Z 
o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije 
Z dnem 30. september 2017 na njeno zahtevo razrešujem dr. Almo Maruško Sedlar s funkcije namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije.
Št. 003-03-3/2017-7
Ljubljana, dne 29. septembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije