Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2411. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka, stran 6899.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 29/07, 52/07, 54/10 in 111/13), 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – Odl. US, 46/04 – ZRud-A, 47/04, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 62/04 – Odl. US, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US in 19/15), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10 – uradno prečiščeno besedilo, 106/10) in na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS številka U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) je Občinski svet Občine Pivka na 16. seji dne 30. 8. 2017 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka 
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 2017 je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS številka U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 (Uradni list RS, št. 22/14) enaka vrednosti točke, kot je veljala na dan pred razveljavitvijo Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 15/10 – UPB-1, 106/10, 99/15 – obvezna razlaga), na podlagi Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), to je 31. 12. 2013.
2. člen 
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za nadaljnja leta, do sprejema novega odloka, ki bo urejal področje NUSZ v Občini Pivka oziroma do drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin.
3. člen 
Na podlagi ugotovitev iz 1. člena tega sklepa znaša mesečna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske in poslovne prostore na območju Občine Pivka za leto 2017 in nadaljnja leta, do izpolnitve pogoja iz drugega člena tega sklepa, 0,000085 EUR, vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo gradbene parcele in vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka pa 0,0000017 EUR.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-16/2017
Pivka, dne 30. avgusta 2017
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti