Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017

Kazalo

2399. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2, stran 6799.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17 in 52/16 – ZPPreb-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni seji dne 18. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2 
1. Ekonomska cena ure storitve »Pomoč družini na domu« znaša 19,28 EUR na uro.
2. Subvencija Občine Brežice k polni ceni storitve »Pomoč družini na domu« iz proračunskih sredstev znaša 12,70 EUR na uro, sestavljena pa je iz stroškov:
– strokovne priprave v višini 1,59 EUR na uro,
– vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve v višini 1,32 EUR na uro in
– za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnikov v višini 9,79 EUR na uro.
3. Subvencija iz sredstev proračuna občine celotnih stroškov storitve, določenih v drugi in tretji alineji druge točke tega sklepa, znaša 62,80%.
4. Cena storitve za uporabnika storitve »Pomoč družini na domu« znaša 6,58 EUR na uro.
5. Z dnem pričetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017 (Uradni list RS, št. 16/17).
6. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 1221-3/2017
Brežice, dne 18. septembra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti