Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2374. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.5), stran 6755.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. seji dne 5. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.5) 
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1622/8 k.o. 846 – Gradišče (ID 6642069) in parc. št. 1622/2 k.o. 846 – Gradišče (ID 2537387).
2. Nepremičnini iz prve točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0026/2017
zveza spis št. 478-138/2017
Slovenj Gradec, dne 6. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.