Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2361. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, stran 6739.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 74/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) so Občinski svet Občine Bovec na 20. redni seji dne 6. julija 2017, Občinski svet Občine Kobarid na 19. redni seji dne 16. januarja 2017, Občinski svet Občine Tolmin na 21. redni seji dne 16. februarja 2017 in Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 16. redni seji dne 16. februarja 2017 sprejeli
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Uradni list RS, št. 109/09, 58/10 in 43/14) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sedež Medobčinske uprave je v Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.«.
2. člen 
Drugi odstavek 5.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Notranje organizacijske enote skupne uprave imajo sedež v Kobaridu, Trg svobode 2.«
3. člen 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.«.
4. člen 
V tretjem odstavku 6.a člena se beseda »Bovec« nadomesti z besedo »Kobarid«.
5. člen 
V prvem odstavku 10. člena se beseda »Bovec« nadomesti z besedo »Kobarid«.
6. člen 
V prvem odstavku 12. člena se delež Občine Bovec spremeni tako, da se »25,72 %« nadomesti s »26,03 %«, delež Občine Kobarid pa se spremeni tako, da se »26,03 %« nadomesti s »25,72 %«.
7. člen 
V 15. členu se beseda »Bovec« nadomesti z besedo »Kobarid«.
8. člen 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župan Občine Kobarid objavi ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu odloka na vseh štirih občinskih svetih.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2018.
Št. 032-01/2010
Bovec, dne 6. julija 2017
 
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
 
Št. 007-05/2006
Kobarid, dne 16. januarja 2017
 
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.
 
Št. 007-0005/2014
Tolmin, dne 16. februarja 2017
 
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.
 
Št. 9000-0002/2014-9-10
Kanal ob Soči, dne 16. februarja 2017
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost