Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017

Kazalo

2350. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture, stran 6708.

  
Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv) in petega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16, 84/16 in 15/17) minister za kulturo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09 in 33/10) se v prvem odstavku 4. člena za 9. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. področje dela javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut:
a) število realiziranih strokovnih, znanstvenih, umetniških in izobraževalnih dogodkov glede na triletno povprečje:
– preseženo za do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 10 odstotnih točk;
b) število evidentiranih, dokumentiranih in digitaliziranih enot v primerjavi s triletnim povprečjem:
– preseženo za do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 5 odstotkov pomeni 10 odstotnih točk;
c) število izdanih vstopnic glede na triletno povprečje:
– preseženo za do vključno 5 odstotkov pomeni 5 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 5 do vključno 10 odstotkov pomeni 7 odstotnih točk,
– preseženo za več kot 10 odstotkov pomeni 10 odstotnih točk.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2017/7
Ljubljana, dne 6. septembra 2017
EVA 2017-3340-0012
Anton Peršak l.r.
Minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti