Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2326. Pravilnik o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov, stran 6598.

  
Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) izdaja ministrica za okolje in prostor
P R A V I L N I K 
o časovnih normativih za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejši vsebini cenika ter višini potnih stroškov 
1. člen 
(1) Ta pravilnik določa časovne normative za posamezne storitve in sklope dimnikarskih storitev in podrobnejšo vsebino cenika ter višino potnih stroškov.
(2) Časovni normativi, izraženi v minutah, so za posamezne dimnikarske storitve in sklope dimnikarskih storitev določeni v preglednici 1 iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in vključujejo tudi pripravo na izvedbo dimnikarskih storitev in administrativne postopke pri uporabniku dimnikarskih storitev.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se naslednjim dimnikarskim storitvam in sklopom dimnikarskih storitev delovni čas, potreben za izvedbo storitve, določi po porabljenem času pri uporabniku dimnikarskih storitev:
– odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki;
– izredni pregled malih kurilnih naprav;
– prvi in redni pregled malih kurilnih naprav nad 50 kW;
– redno mehansko čiščenje malih kurilnih naprav nad 50 kW;
– prve, občasne in izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50 kW;
– izredno in generalno čiščenje, ki se izvaja mehansko ali kemično.
(4) Dimnikarske storitve iz prejšnjega odstavka so določene v prilogi 1 tega pravilnika in se uporabniku dimnikarskih storitev obračunajo po času izvajanja dimnikarskih storitev, in sicer tako, da se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna najmanj deset minut, nato pa vsakih začetih deset minut dela in morebiten strošek materiala, ki je bil potreben za izvedbo dimnikarske storitve.
2. člen 
(1) Čas izdaje zapisnika o izvedenih dimnikarskih storitvah iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena je vključen v vsako opravljeno dimnikarsko storitev.
(2) Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone.
3. člen 
(1) Strošek materiala je na računu naveden z navedbo materiala in porabljeno količino materiala.
(2) Dimnikarska družba ima cene materialov, ki jih uporablja pri opravljanju dimnikarskih storitev navedene na ceniku.
(3) Vsebina in oblika cenika sta navedeni v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(1) Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.
(2) Dimnikar zaračuna znesek za opravljene dimnikarske storitve iz tretjega odstavka 1. člena tega pravilnika uporabniku dimnikarskih storitev tako, da zmnoži ceno izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto in število časovnih enot dela dimnikarskih storitev pri uporabniku, izraženo v minutah, in prišteje morebiten strošek materiala v skladu s prejšnjim členom.
(3) Cena iz prvega in drugega odstavka tega člena je izražena v eurih na uro.
(4) Kadar je uporabnik dimnikarskih storitev oddaljen več kot 25 kilometrov od sedeža dimnikarske družbe, se znesku iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko prištejejo potni stroški za vsak kilometer nad 25 kilometrov, v višini, ki ne sme presegati 0,25 eura na kilometer. Pri tem se upošteva najkrajša cestna povezava po kategoriziranih cestah, po katerih je dovoljen osebni prevoz z avtomobili.
5. člen 
(1) Dimnikar v večstanovanjskih stavbah za pregled in čiščenje skupnega dimnika ali skupnega zračnega kanala obračuna porabo časa le enkrat in ne za vsako stanovanjsko enoto posebej.
(2) Če se na prezračevalnih napravah in rezervnih dimnikih v večstanovanjskih objektih izvede mehansko čiščenje, je poraba časa letnega pregleda že vključena v porabo časa mehanskega čiščenja.
6. člen 
(1) Dimnikar uporabniku dimnikarskih storitev predloži cenik dimnikarskih storitev.
(2) Če uporabnik dimnikarskih storitev dimnikarju ob dogovorjenem in s strani uporabnika dimnikarskih storitev in dimnikarske družbe potrjenem terminu po prihodu do uporabnika dimnikarskih storitev onemogoči izvajanje dimnikarskih storitev, je dimnikar upravičen do plačila nastalih potnih stroškov.
7. člen 
(1) Dimnikarska družba ima na svojih spletnih straneh in v poslovnih prostorih na vidnem mestu objavljen cenik iz priloge 2 tega pravilnika.
(2) Dimnikarska družba v predlogu cenika iz priloge 2 tega pravilnika izpolni zadnja dva stolpca, ki določata ceno posamezne dimnikarske storitve na uro in plačilo dimnikarske storitve, kot je navedeno v 4. členu tega pravilnika.
(3) Cena dimnikarskih storitev na časovno enoto mora biti enaka za vse uporabnike dimnikarskih storitev.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-151/2017
Ljubljana, dne 5. septembra 2017
EVA 2017-2550-0042
Irena Majcen l.r.
Ministrica 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti