Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2323. Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici, stran 6597.

  
Na podlagi 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) župan sprejme
S K L E P 
o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici 
1. člen 
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave»Pekarna« v Slovenski Bistrici, ki je bil začet s Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske zazidave »Pekarna« v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 68/08), se ustavi.
2. člen 
Postopek se ustavi na predlog investitorja, ki ga utemeljuje z dejstvom, da predmetna zazidava ni več aktualna in je kot takšne ni mogoče realizirati.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-43/2008-43-1032
Slovenska Bistrica, dne 10. avgusta 2017
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.