Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2298. Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah, stran 6579.

  
Na podlagi petega odstavka 17. člena in tretjega odstavka 18. člena Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 27/17) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o vzpostavitvi in vodenju evidence o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in evidence o izdanih odločbah 
1. člen 
Ministrstvo za pravosodje vzpostavi in vodi:
– evidenco o obstoju vzajemnosti po posameznih državah in
– evidenco o izdanih odločbah.
2. člen 
(1) Podatek o vrsti nepremičnine je podatek o tem, ali gre za:
– zemljiško parcelo,
– stavbo, zgrajeno na podlagi stavbne pravice,
– posamezni del stavbe v etažni lastnini.
(2) Podatek o vrsti območja, na katerem leži nepremičnina, zajema podatek o območju zemljišč in podatek o območju varstvenih režimov.
(3) Podatek o območju zemljišč je podatek o območju namenske rabe prostora, in sicer, ali nepremičnina leži na:
– območju kmetijskih zemljišč,
– območju gozdnih zemljišč,
– območju vodnih zemljišč,
– območju stavbnih zemljišč,
– območju drugih zemljišč.
(4) Podatek o območju varstvenih režimov je podatek o tem, ali nepremičnina leži na območju, ki je s posebnim aktom ali predpisom o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, predvsem, ali leži na:
– območju naravnih znamenitosti in območju varstva naravne dediščine,
– območju kulturnih spomenikov in območju varstva kulturne dediščine,
– območju varstva vodnih virov,
– območju, namenjenem za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture.
(5) Podatek o načinu pridobitve lastninske pravice je podatek, ali gre za pridobitev lastninske pravice na podlagi:
– pravnega posla,
– dedovanja,
– zakona,
– odločbe državnega organa.
3. člen 
(1) Evidenca o izdanih odločbah o obstoju vzajemnosti vsebuje:
1. zaporedno številko odločbe v tekočem letu,
2. številko in datum odločbe ter datum pravnomočnosti,
2. državljanstvo tujca,
3. vrsto nepremičnine,
4. katastrsko občino, v kateri leži nepremičnina,
5. vrsto odločitve (npr. odločba o ugotovitvi, da vzajemnost obstaja, da vzajemnost ne obstaja, sklep o zavrženju, o ustavitvi postopka),
6. podatek o tem, ali je bil sprožen upravni spor,
7. če je bil sprožen upravni spor, podatek o odločitvi sodišča.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se v evidenco vpisujejo tekoče oziroma po koncu vsakega upravnega dejanja v postopku.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati 17. septembra 2017.
Št. 007-273/2017
Ljubljana, dne 30. avgusta 2017
EVA 2017-2030-0031
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost