Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017

Kazalo

2295. Odlok o razpisu splošnih volitev v državni svet, stran 6577.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odločba Ustavnega sodišča in 21/13 – ZFDO-F) izdajam
O D L O K 
o razpisu splošnih volitev v državni svet 
Razpisujem splošne volitve v državni svet.
II 
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo, 22. novembra 2017.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 23. novembra 2017.
III 
Za dan razpisa splošnih volitev po tem odloku, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje četrtek, 14. september 2017.
IV 
Za izvršitev tega odloka je pristojna Državna volilna komisija.
Št. 004-03/17-6/1
Ljubljana, dne 8. septembra 2017
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 
Državnega zbora 
Republike Slovenije