Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017

Kazalo

2214. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, stran 6334.

  
Na podlagi 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
O D R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Odredbi o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 43/12) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»Uradne ure so v vseh organizacijskih enotah organov mestne uprave, razen v Glavni pisarni v Odseku za splošne zadeve Sekretariata mestne uprave, Inšpektoratu, Mestnem redarstvu, Oddelku za urejanje prostora, Oddelku za ravnanje z nepremičninami in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, trikrat tedensko in v skupnem obsegu 17 ur.«.
V napovednem stavku drugega odstavka se črta besedilo »in uradnih ur po telefonu«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in uradne ure po telefonu«.
V napovednem stavku drugega odstavka se črta besedilo »in uradnih ur po telefonu«.
3. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku črta besedilo »in uradne ure po telefonu«.
V napovednem stavku drugega odstavka se črta besedilo »in uradnih ur po telefonu«.
4. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen 
(Uradne ure v Mestnem redarstvu) 
Uradne ure so v Mestnem redarstvu dvakrat tedensko in v skupnem obsegu 6 ur.
Razpored uradnih ur je naslednji:
– v ponedeljek od 8. do 10. ure ter
– v sredo od 8. do 10. ure in od 14. do 16. ure.«.
5. člen 
Za spremenjenim 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen 
(Uradne ure na Oddelku za urejanje prostora, Oddelku za ravnanje z nepremičninami in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet) 
Uradne ure so na Oddelku za urejanje prostora, Oddelku za ravnanje z nepremičninami in Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet trikrat tedensko in v skupnem obsegu 18 ur.
Razpored uradnih ur je naslednji:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter
– v petek od 8. do 12. ure.
10.b člen 
(Zagotovitev prisotnosti javnih uslužbencev) 
Vodje organov mestne uprave iz prejšnjega člena morajo v času uradnih ur ob sredah med 16. uro in 17. uro zagotoviti prisotnost ustreznega števila javnih uslužbencev, ki lahko dajejo informacije s področij dela organov mestne uprave.«.
6. člen 
Za dosedanjim 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(Uradne ure po telefonu) 
Vsi organi mestne uprave imajo uradne ure po telefonu v času poslovnega časa.
Med uradnimi urami po telefonu mora biti zagotovljena prisotnost javnih uslužbencev, ki lahko dajejo informacije s področij dela organov mestne uprave. Če je javni uslužbenec za dajanje informacij z določenega področja dela med klicem stranke zadržan ali odsoten, mora organizacija dela omogočati, da še isti poslovni dan ali najpozneje naslednji dan sam pokliče stranko oziroma v tem roku pokliče stranko javni uslužbenec, ki zadržanega ali odsotnega javnega uslužbenca nadomešča.
Telefonske številke, prek katerih organi mestne uprave zagotavljajo uradne ure po telefonu, se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.«.
7. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(Uradne ure po elektronskih medijih) 
Na elektronsko pošto, ki prispe kadarkoli na elektronske poštne naslove, se odgovarja v poslovnem času.«.
8. člen 
Ta odredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. septembra 2017.
Št. 100-152/2012-3
Ljubljana, dne 3. julija 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost