Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017

Kazalo

2144. Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti, stran 6155.

  
Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) izdajata minister za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrica za zdravje
P R A V I L N I K 
o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa minimalne standarde in normative za pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov, primerne prostore za poslovanje s strankami, ustrezen prostor za urejanje pokojnikov, hladilni prostor, transportno krsto ter za ustrezno zaščito delavcev v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s trupli.
2. člen
(pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov) 
(1) Pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov mora izpolnjevati zahteve glede mer, mase, delov in opreme, ki so določene v predpisu, ki ureja dele in opremo vozil v cestnem prometu.
(2) Pogrebno vozilo za prevoz pokojnikov se uporablja izključno za prevoz pokojnikov.
3. člen 
(prostor za poslovanje s strankami) 
(1) Za prostor za poslovanje s strankami se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki določa minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti.
(2) Za nemoteno načrtovanje pogreba mora biti na voljo prostor, ki je urejen tako, da ni možna motnja drugih strank.
4. člen 
(prostor za urejanje pokojnikov) 
(1) Prostor za urejanje pokojnikov:
– je ločen od prostora za sprejem strank in stanovanjskega objekta;
– je ustrezno zavarovan, da vanj ne morejo vstopati nepooblaščene osebe;
– ima dovolj prostora za odlaganje trupla, voziček, transportno krsto in dva urejevalca;
– je opremljen tako, da omogoča osnovno urejanje pokojnika (čiščenje telesa in površinsko dezinfekcijo trupla) ter umivanje in razkuževanje rok delavcev;
– ima opremo za shranjevanje kužnih odpadkov;
– ima odvod prezračevanja urejen preko filtrske naprave, z vgrajenimi visoko učinkovitimi zračnimi filtri drobnih delcev in zračnimi filtri z ultra nizko penetracijo (EPA, HEPA, in ULPA) pri čemer mora biti učinkovitosti filtrov v skladu z zahtevami standardov, ki veljajo za visoko učinkovite zračne filtre in sicer najmanj 99,95-odstotna in omogočajo klasifikacijo filtrov glede na njihovo učinkovitost;
– ima nameščeno baktericidno žarnico;
– je zavarovan pred vstopom mrčesa;
– ima tla, ki so neprepustna in primerna za mokro čiščenje in razkuževanje ter imajo odtok, koti med stenami in tlemi morajo biti zaobljeni.
(2) Zagotovljeno mora biti neovirano premikanje transportne krste med prevoznim sredstvom, prostorom za urejanje pokojnika in hladilnim prostorom.
5. člen 
(hladilni prostor za trupla)
(1) Hladilni prostor pomeni poseben prostor s hlajenjem za namen hlajenja trupel.
(2) Hladilni prostor je namenjen izključno za trupla.
(3) Hladilni prostor mora biti ločen od stanovanjskega objekta in prostorov za urejanje pokojnikov.
(4) Če se trupla hladijo v hladilnih komorah, vrata hladilne komore ločujejo hladilni prostor od prostora za urejanje pokojnikov.
(5) Tla in stene hladilnega prostora morajo biti iz materialov, primernih za mokro čiščenje in razkuževanje. Koti med stenami in tlemi morajo biti zaobljeni.
(6) Hladilni prostor mora biti opremljen s sistemom, ki zagotavlja stalno temperaturo od 4 do 8 °C. Truplo, ki je v hladilnem prostoru več kot deset dni, mora biti hranjeno v temperaturnem območju od 0 do 1 °C.
6. člen 
(transportna krsta) 
(1) Transportna krsta mora biti iz materiala, ki se lahko razkuži, in mora biti naslednje velikosti:
– najmanjša notranja dolžina: 195 cm;
– najmanjša notranja širina pri glavi: 55 cm;
– najmanjša notranja širina pri nogah: 40 cm;
– najmanjša notranja višina pri glavi: 42 cm;
– najmanjša notranja višina pri nogah: 36 cm.
(2) Transportna krsta se uporablja samo za prenos in prevoz trupel.
7. člen 
(zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v zvezi s higienskimi in zaščitnimi postopki pri ravnanju s trupli) 
(1) Če je truplo v normalnem stanju, morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo II. kategorije, kot je določena v predpisu, ki ureja osebno varovalno opremo, in sicer zaščitne rokavice, ki morajo biti čim daljše, iz materiala, ki preprečuje prebod, in ki so v skladu s standardi za osebno varovalno opremo, ter zaščitno haljo.
(2) Če je truplo v razpadajočem stanju, morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo II. kategorije, kot je določena v predpisu, ki ureja osebno varovalno opremo, in sicer zaščitne rokavice, ki morajo biti čim daljše, iz materiala, ki preprečuje prebod, in ki so v skladu s standardi za osebno varovalno opremo, zaščitni kombinezon za enkratno uporabo in zaščitno ali plinsko masko, opremljeno s filtri v skladu s standardi za osebno varovalno opremo.
(3) Pri prekopih nad kolobarno dobo (nad deset let) morajo delavci uporabljati osebno varovalno opremo II. kategorije, kot je določena v predpisu, ki ureja osebno varovalno opremo, in sicer gumijaste rokavice, ki morajo biti čim daljše, iz materiala, ki preprečuje prebod, in v skladu s standardi za osebno varovalno opremo, zaščitno masko, opremljeno s filtri v skladu s standardi za osebno varovalno opremo, gumijast predpasnik in gumijaste škornje. Pri prekopih pred kolobarno dobo se po potrebi dodatno uporabljata tudi plinska maska, opremljena s filtri v skladu s standardi za osebno varovalno opremo, in zaščitni kombinezon za enkratno uporabo.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2017/21
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EVA 2017-2130-0015
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost