Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2096. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj, stran 5968.

  
Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08, 70/08 in 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08, 108/09 in 109/09) – odl. US), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 1/14) se 34. člen spremeni tako, da glasi:
»34. člen 
(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) 
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 19,4 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,8 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Črnomelj in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 19,4 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Črnomelj in Semič.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2013
Črnomelj, dne 6. julija 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti