Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2082. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora, stran 5931.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora 
1. člen 
V prvem odstavku 69. člena Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list RS, št. 36/99, 39/02, 114/04, 127/06, 7/07, 112/07, 62/08 in 16/09) se za besedama »s priporniki« doda besedilo »in ustreznostjo bivalnih razmer«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se ugotovijo hude napake glede zakonitega in pravilnega ravnanja s priporniki ali neustrezne bivalne razmere, obvesti predsednik okrožnega sodišča o tem upravo, ki izvede potrebne ukrepe in o tem poroča predsedniku okrožnega sodišča.«.
2. člen 
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen 
Če pripornik meni, da delavci zavoda z njim neustrezno ravnajo oziroma postopajo ali da so bivalne razmere neustrezne, se lahko pritoži predsedniku pristojnega okrožnega sodišča oziroma generalnemu direktorju uprave. Generalni direktor v petnajstih dneh pošlje pisni odgovor priporniku in v primeru utemeljene pritožbe določi izvedbo potrebnih ukrepov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-216/2017
Ljubljana, dne 21. julija 2017
EVA 2017-2030-0017
mag. Goran Klemenčič l.r.
Minister 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti