Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2069. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A), stran 5925.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2017.
Št. 003-02-7/2017-18
Ljubljana, dne 22. julija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-2A) 
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR) se v prvem odstavku 7. člena četrta alineja 21. točke spremeni tako, da se glasi:
»– starš ali posvojitelj te osebe ali osebe iz prve alineje te točke;«.
2. člen 
V drugem odstavku 69. člena se besedilo »pridobitev kvalificiranega dovoljenja« nadomesti z besedilom »pridobitev kvalificiranega deleža«.
3. člen 
V tretjem odstavku 126. člena se za 4. točko dodata novi 4.a in 4.b točka, ki se glasita:
»4.a če te podatke pisno zahteva preiskovalna komisija, kadar v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarno preiskavo, izvaja preiskavo;
4.b če te podatke pisno zahteva Računsko sodišče Republike Slovenije pri izvrševanju svojih pristojnosti v skladu z zakonom, ki ureja računsko sodišče;«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/17-21/15
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 1966-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti