Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2017 z dne 28. 7. 2017

Kazalo

2068. Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-G), stran 5924.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-G) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija 2017.
Št. 003-02-7/2017-17
Ljubljana, dne 22. julija 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARNOSTI V ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZVZelP-G) 
1. člen
V Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 56/13 – uradno prečiščeno besedilo, 91/13, 82/15, 84/15 – ZZelP-J in 85/16) se v drugem odstavku 84. člena besedilo »4 ure« nadomesti z besedilom »pet ur«.
2. člen 
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen 
(odmor med delovnim časom) 
Izvršilni železniški delavci imajo pravico do odmora med delovnim časom v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.«.
3. člen 
91. člen se črta.
4. člen 
V prvem odstavku 106. člena se v 20. točki besedilo »4 ure« nadomesti z besedilom »pet ur«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Vlada Republike Slovenije v enem mesecu od uveljavitve tega zakona uskladi Uredbo o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 73/08) z določbami tega zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-03/17-29/9
Ljubljana, dne 14. julija 2017
EPA 2018-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti