Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2027. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, stran 5835.

  
Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 45/06 s spremembami) sklepata naslednji
A N E K S  Š T.  2 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/2014 s spremembami in dopolnitvami)
1. člen 
V Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo sedmega odstavka 33. člena spremeni tako, da se:
– od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 45,0 %.
– od vključno 1. 3. 2018 dalje glasi:
»Delodajalec je dolžan delavcu v okviru 12-mesečnega obdobja omogočiti, da presežek ur, ki jih je opravil zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa ali začasne prerazporeditve delovnega časa, kompenzira s prostimi urami. Če kompenzacija s prostimi urami zaradi narave delovnega procesa v okviru 12-mesečnega obdobja ni možna, je delodajalec dolžan pri obračunu plače v naslednjem mesecu po izteku 12-mesečnega obdobja, izplačati delavcu presežek do vključno 170 opravljenih ur v višini, kot je določena za nadure, vsako opravljeno dodatno uro pa v višini ustrezne urne postavke od osnovne plače delavca, povečane za 60,0 %.«
2. člen 
Četrti odstavek 79. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se črta.
3. člen 
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, s spremembami in dopolnitvami) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
– »Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 9. 2017 do vključno 28. 2. 2018 znašajo:
Tarifni razred
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
531,49
II.
Manj zahtevna dela
551,88
III.
Srednje zahtevna dela
584,67
IV.
Zahtevna dela
609,24
V.
Bolj zahtevna dela
679,09
VI.
Zelo zahtevna dela
795,56
VII.
Visoko zahtevna dela
948,81
– Najnižje osnovne plače (NOP) za posamezne tarifne razrede za delo opravljeno od vključno 1. 3. 2018 dalje znašajo:
Tarifni razred
NOP v EUR
I.
Enostavna dela
531,49
II.
Manj zahtevna dela
551,88
III.
Srednje zahtevna dela
584,67
IV.
Zahtevna dela
624,10
V.
Bolj zahtevna dela
695,66
VI.
Zelo zahtevna dela
814,97
VII.
Visoko zahtevna dela
971,95
4. člen 
Nove višine povračil stroškov prehrane med delom in službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije od 1. 7. 2017 dalje znašajo:
Prehrana med delom
4,30 EUR
Službena potovanja:
6–8 ur
6,21 EUR
8–12 ur
8,87 EUR
nad 12 ur
17,50 EUR
5. člen 
Vse ostale določbe Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije ostanejo nespremenjene.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se kot je navedeno v besedilu tega aneksa.
Ljubljana, dne 10. julija 2017
Podpisniki:
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS
Vesna Stojanovič l.r.
Predsednica
Trgovinska zbornica 
Slovenije 
Mija Lapornik l.r.
Izvršna direktorica 
Svet gorenjskih sindikatov 
Nežka Bozovičar l.r.
Predsednica
Združenje delodajalcev 
Slovenije 
Gregor Rajšp l.r.
Predsednik ZDS 
– Sekcije za trgovino
Gospodarska zbornica 
Slovenije 
mag. Brane Lotrič l.r.
Predsednik UO GZS –
Podjetniško trgovske zbornice 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 13. 7. 2017 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006-61 o tem, da je Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 1/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti