Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2017 z dne 11. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2017 z dne 11. 7. 2017

Kazalo

1934. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode, stran 5385.

  
Na podlagi 3., 4. in 36. člena Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 78/15) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo in 55/14 – popr.) je Občinski svet Občine Medvode na 23. redni seji dne 21. junija 2017 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Medvode 
I. POGLAVJE 
1. člen 
Splošna določba 
(1) Ta odredba določa javne parkirne površine dostopne vsem pod enakimi pogoji, izraženimi s prometno signalizacijo in rezervirane parkirne površine namenjene določenim osebam ali vozilom na območju Občine Medvode.
(2) Odredba določa območja javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina, način in čas plačila parkirnine ter višino parkirnine.
(3) Javne parkirne površine so označene v javni prostorski evidenci Občine Medvode, ki je dostopna na spletni strani Občine Medvode.
II. POGLAVJE 
2. člen 
Vrste javnih parkirnih površin 
Vrste javnih parkirnih površin so:
1. Parkirne površine, namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju do 2 uri (MODRE CONE):
1.1. območje pred knjižnico: parc. št. 27/1 – delno in 27/4 – delno obe k.o. Medvode,
1.2. območje tržnice: parc. št. 48/14, 53/8, 53/10, 53/11 in 53/17, vse k.o. Medvode,
1.3. območje Ceste ob Sori: parc. št. 365/1, 365/2, 365/3, 365/4 in 478/1 – delno vse k.o. Medvode,
1.4. območje ob zdravstvenem domu: 132/3 – delno, ostalo k.o. Medvode.
2. Parkirne površine, kjer sta prvi 2 uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja ura je plačljiva:
2.1. območje pokopališča v Preski: parc. št. 166/22, k.o. Preska.
3. Parkirne površine, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine:
3.1. območje NLB-ja: parc. št. 395/2 in 395/4, obe k.o. Medvode,
3.2. območje za kulturnim domom: parc. št. 357/3, k.o. Medvode,
3.3. območje Donita: parc. št. 54/29, k.o. Medvode,
3.4. območje ob Barletovi cesti: parc. št. 404/2, k.o. Medvode,
3.5. območje Zavrha pod Šmarno goro: parc. št. 1107 – delno, 1108 – delno, 1106, vse k.o. Sp. Pirniče.
4. Rezervirane parkirne površine:
4.1. območje občinske stavbe in knjižnice: parc. št. 27/4 – delno, 28/1, 28/2 in 330/17 – delno vse k.o. Medvode (dovolilnice za zaposlene),
4.2. območje ob zdravstvenem domu: 132/3 – delno, sever k.o. Medvode (dovolilnice za zaposlene),
4.3. območje ob Barletovi cesti: parc. št. 404/3 – delno in 473, obe k.o. Medvode (dovolilnice za upokojence),
4.4. območje Ostrovrharjeve ulice: 121/5, 121/6, 129/3, 323/2, 128/4, 323/5, 124/10, 123/10 in 122/6, vse k.o. Medvode,
4.5. območje tržnice: parc. št. 48/14, 53/8, 53/10, 53/11 in 53/17, vse k.o. Medvode (dovolilnice za prodajalce na medvoški tržnici).
3. člen 
Način plačevanja parkirnine 
Na parkirnih površinah, kjer je uvedena parkirnina, se parkirnino plačuje na parkirnih avtomatih (parkomatih).
4. člen 
Čas plačila parkirnine 
(1) Parkiranje na parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine, je plačljivo vsak delovnik, od ponedeljka do petka, med 7. in 17. uro.
(2) Parkiranje je ob sobotah, nedeljah in praznikih brezplačno.
(3) Izjema je parkirišče v Zavrhu pod Šmarno goro, kjer je parkiranje plačljivo vsak dan (vključno s soboto, nedeljo in prazniki) med 7. in 17. uro.
5. člen 
Višina parkirnine 
Višino parkirnine določi občinski svet Občine Medvode s sklepom.
6. člen 
Označevanje parkirnih površin 
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, so vsi s predpisano prometno signalizacijo označeni deli vozišča, namenjeni parkiranju vozil.
(2) Višina parkirnine in čas plačila parkirnine iz 4. in 5. člena te odredbe sta označena na obvestilni tabli na parkirni površini oziroma na prometni signalizaciji, ki določa vrsto in način parkiranja, ter na parkirnih avtomatih.
III. POGLAVJE 
7. člen 
Parkirne površine, namenjene brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju do 2 uri (MODRE CONE) 
(1) Na parkirnih površinah namenjenih brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju (modre cone) je parkiranje časovno omejeno na največ 120 minut. Po preteku časa mora vozilo zapustiti prostor.
(2) Brezplačno kratkotrajno parkiranje je uvedeno na parkirnih površinah v neposredni bližini upravnih funkcij.
(3) Na vidno mesto v vozilu je treba namestiti parkirno uro in označiti čas začetka parkiranja.
(4) Talne označbe parkirnih mest so modre barve.
8. člen 
Parkirne površine, kjer sta prvi 2 uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja ura je plačljiva 
(1) Na parkirnih površinah namenjenih brezplačnemu kratkotrajnemu parkiranju je parkiranje časovno omejeno, in sicer sta prvi 2 uri brezplačni, vsaka začetna nadaljnja ura je plačljiva.
(2) Na vidno mesto v vozilu je treba namestiti parkirni listek iz parkomata.
(3) Talne označbe parkirnih mest so bele barve. Ob teh parkirnih površinah so nameščeni parkirni avtomati, ki omogočajo plačevanje parkirnine.
9. člen 
Parkirne površine na katerih je uvedeno plačilo parkirnine 
(1) Na parkirnih površinah na katerih je uvedeno plačilo parkirnine je treba na vidno mesto v vozilu namestiti parkirni listek iz parkomata.
(2) Talne označbe parkirnih mest so bele barve. Ob teh parkirnih površinah so nameščeni parkirni avtomati, ki omogočajo plačevanje parkirnine.
10. člen 
Rezervirane parkirne površine 
(1) Območja rezerviranih parkirnih površin so označena s prometno signalizacijo.
(2) Dovoljenje za parkiranje na določenih rezerviranih parkiranih površinah se izkazuje z brezplačno dovolilnico, ki mora biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(3) Za dovolilnico lahko zaprosijo zaposleni v občinski upravi Občine Medvode, državni organi in organi lokalnih skupnosti, ki imajo svoj sedež na območju občine Medvode (javni zavodi).
(4) Dovolilnica se izda tudi prodajalcem na medvoški tržnici, ki imajo soglasje Občine Medvode. Veljavnost dovolilnice je izključno za dan in časovno obdobje prodaje.
(5) Dovolilnico izda župan Občine Medvode za tekoče koledarsko leto.
(6) Dovolilnica je vezana na registrsko oznako avtomobila.
(7) Dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
IV. POGLAVJE 
11. člen 
Izjeme 
Vozila na električni pogon in imetniki veljavne parkirne karte za invalide imajo brezplačno parkiranje na celotnem območju Občine Medvode na za to posebej označenih mestih.
V. poglavje 
12. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Št. 371-92/2015-3
Medvode, dne 21. junija 2017
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti