Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1831. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče«, stran 5014.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 19. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče« 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Ivana Skvarče« (Uradni list RS, št. 18/15) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:
»7. člen 
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za okoliš, ki obsega naslednja naselja in ulice:
za Osnovno šolo IVANA SKVARČE:
*za učence od 1. do 9. razreda:
Cankarjev trg, Cesta 20. julija, Cesta 9. avgusta, Cesta zmage (neparne HŠ), Družina, Fakinova ulica, Farčnikova kolonija, Gasilska cesta, Kolodvorska cesta, Konjšica – del, Kotredež, Levstikova ulica, Naselje Srečka Kosovela, Partizanska ulica, Pintarjeva cesta, Potoška vas, Prapreče – del, Prešernova cesta, Ravenska vas, Rove, Savska cesta, Selo pri Zagorju, Šklendrovec (od HŠ 37 dalje), Trboveljska cesta, Ulica talcev, Vinska cesta, Vrtna ulica, Zavine (od HŠ 15 dalje).
*za učence od 5. do 9. razreda še:
Borovak pri Podkumu, Brezje (razen HŠ 17–19), Čemšenik (razen HŠ 33–35, 45–46 ter 48–49), Dobrljevo, Gorenja vas, Jesenovo, Mali Kum, Osredek, Padež, Podkum, Razbor pri Čemšeniku, Rodež, Rtiče, Ržiše, Sopota, Šklendrovec (od HŠ 1–36), Vrhe – del, Znojile.
za Podružnično šolo PODKUM:
*za učence od 1. do 4. razreda:
Borovak pri Podkumu, Gorenja vas, Mali Kum, Osredek, Padež, Podkum, Rodež, Rtiče, Sopota, Šklendrovec (od HŠ 1–36).
za Podružnično šolo ČEMŠENIK:
*za učence od 1. do 4. razreda:
Brezje (razen HŠ 17–19), Čemšenik (razen HŠ 33–35, 45–46 ter 48–49), Dobrljevo, Jesenovo, Razbor pri Čemšeniku, Ržiše, Vrhe – del, Znojile.
Matična šola je Osnovna šola Ivana Skvarče, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
2. člen 
Vse ostale določbe odloka ostajajo nespremenjene.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2015
Zagorje ob Savi, dne 19. junija 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti