Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1830. Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi, stran 5014.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11, 59/13); 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10); 17. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 97. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 19. 6. 2017 obravnaval Odlok o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi in sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
V Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 111/13) se spremeni tretji odstavek 39. člena, ki se po novem glasi:
»Storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami, se na območjih kjer ni javnega kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave, do prehodnih rokov za oskrbovalne standarde, ki jih določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, izvajajo na dosedanji način«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00-5/2013
Zagorje ob Savi, dne 19. junija 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti