Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin, stran 4998.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 44. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, 49/15), je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin 
1. člen 
V Odloku o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS, št. 18/17; v nadaljevanju odlok) se v četrtem odstavku 14. člena za piko doda novo besedilo, ki se glasi:
»V kolikor želi prosilec, v času javne prireditve ali dogodka, na javni površini, ki je v neposredni bližini ali na samem prireditvenem prostoru, prodajati blago izven prodajaln in ni vključen v seznam prodajalcev ali razstavljavcev organizatorja le tega, lahko pristojni organ pridobi mnenje organizatorja prireditve.«
2. člen 
Doda nov šesti odstavek 18. člena, ki se glasi:
»(6) Glede na namen so plačila takse oproščene:
– društva s sedežem v Občini Kočevje in osebe javnega prava, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Kočevje ali država, za organizacijo javnih prireditev in dogodkov nekomercialne narave, razen javna podjetja,
– ostala društva v primeru, ko se javne prireditve in dogodki nekomercialne narave soorganizirajo z Občino Kočevje ali osebami javnega prava, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Kočevje,
– politične stranke, nestrankarske liste in neodvisni kandidati za zbiranje podpisov za namene peticij, volitev in referendumov,
– organizacije za izvajanje nekomercialne promocije zdravja,
– organizacije za snemanje video posnetkov (oddaje, filmi, reklamni spoti ipd.)«
3. člen 
V tabeli 21. člena se točka c) črta.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2016-630
Kočevje, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti