Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017

Kazalo

1822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA«, stran 4997.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) ter 2. in 18. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« (Uradni list RS, 25/15, 47/16) je Občinski svet Občine Kočevje na 28. redni seji dne 27. 6. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« 
1. člen 
Besedilo tretjega odstavka 2. člena se nadomesti z besedilom: »Naslov uredništva časopisa je: Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje.«
2. člen
Besedilo 6. člena se glasi:
»(1) Člane programskega sveta s sklepom imenuje župan.
(2) Programski svet sestavljajo:
– štirje predstavniki občine izdajateljice, in sicer eden izmed zaposlenih v občinski upravi in trije predstavniki javnosti,
– predstavniki stranke ali liste, izvoljene v Občinski svet Občine Kočevje, ki jih predlaga stranka ali lista. Vsaka stranka ali lista lahko predlaga enega člana, lahko pa ga tudi razreši in imenuje novega člana Programskega sveta.
(3) Člani Programskega sveta so imenovani za čas trajanja mandata občinskega sveta.
(4) Predstavnika Programskega sveta, ki ga je imenovala ustanoviteljica in se ne udeležujejo dveh zaporednih sej, razreši župan s sklepom.
(5) Predstavnika Programskega sveta, ki ga je predlaga stranka ali lista in se neupravičeno ne udeležuje dveh zaporednih sej, na predlog predsednika/ce, razreši stranka ali lista, ki ga je predlagala, hkrati pa imenuje novega člana.«
3. člen 
Zadnji odstavek 7. člena se dopolni in se glasi:
»– daje mnenje k imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika in članov uredniškega odbora.«
4. člen 
Pri prvi alineji 15. člena se črta »ki mu enkrat letno poroča o svojem delu« in se glasi:
»(1) Odgovorni urednik je za izvajanje sprejete uredniške politike odgovoren občinskemu svetu.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 615-1/2015-603
Kočevje, dne 28. junija 2017
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti